Kontaktné informácie

Kontaktné informácie Ústavu zoológie SAV.

Adresa

Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát

Eva Vráblová
Tel.: +421 (2) 5930 2602
E-mail: chránený e-mail

Riaditeľ

RNDr. Milan Kozánek, CSc.
Tel.: +421 (2) 5930 2601
E-mail: chránený e-mail

Vedúca ekonomicko-technického oddelenia

Mgr. Iveta Mikušiaková
Tel.: +421 (2) 5930 2603
E-mail: chránený e-mail