Návrh technológie na výrobu biofarmák a výskum biologicky aktívnych látok

Popis