Vybudovanie spoločného pracoviska pre výskum a vývoj ekologických metód na kontrolu populácií lesných škodcov

Popis...

Cieľ aktivity

Vysokohorské lesné ekosystémy sú vystavené permanentnému tlaku škodcov najmä zo skupiny podkôrneho hmyzu, ktorý sa výrazne zvyšuje po rozsiahlejších ekologických katastrofách. Porasty poškodené veternými smršťami, alebo požiarmi sa stávajú miestom premnoženia škodcov. Zámerom aktivity je vybudovať špecializované pracovisko, ktoré sa bude venovať výskumu a vývoju ekologických metód pre ochranu lesov pred hmyzími škodcami.

Bližšie informácie

Pripravované pracovisko bude spoločným pracoviskom so zapojením štátnej organizácie špecializovanej na lesné hospodárstvo (Štátne lesy TANAPu), akademického pracoviska (Ústav zoológie SAV) a súkromného sektora reprezentovaného spoločnosťou Scientica, s.r.o. orientovanou na výskum a vývoj. Vzniknuté pracovisko sa bude špecializovať na výskum a vývoj ekologických metód ochrany lesa pred škodcami v horských lesných ekosystémoch a bude financované plne z projektov, ktoré toto pracovisko získa.
Pracovisko bude zahŕňať ako administratívne a laboratórne priestory tak i priestory, ktoré budú slúžiť počas riešenia projektu ako insektárium pre výskum a chov prirodzených nepriateľov. Vybrané priestory budú následne vybavené potrebnou technológiou. V prípade insektária bude vybudované plne klimatizované zariadenie, s presne nastaviteľnými environmentálnymi parametrami (teplota, svetlo, vlhkosť, atď.). Laboratórium bude vybavené potrebnými laboratórnymi prístrojmi.