Realizačný plán

Popis...

Prehľad aktivít

Aktivita 1.1

Vývoj nových metód pre monitoring a ekologickú kontrolu populácií vybraných druhov lesných škodcov
Obdobie:

Aktivita 1.2

Návrh komplexnej stratégie ekologického boja proti podkôrnemu hmyzu vo vysokohorských lesných ekosystémoch
Obdobie:

Aktivita 2.1

Vybudovanie spoločného pracoviska pre výskum a vývoj ekologických metód na kontrolu populácií lesných škodcov
Obdobie:

Aktivita 2.2

Diseminácia výsledkov projektu
Obdobie:

Podporné aktivity