Rozpočet projektu

Popis...
Rozpočet projektu ITMS 26220220087
Celkové oprávnené výdavky 1 210 418,92 €
Oprávnené výdavky žiadateľ 635 931,18 €
Oprávnené výdavky partner 574 487,74 €
Celková výška NFP 1 083 232,68 €
Výška NPP žiadateľ 508 744,94 €
Výška NFP partner 574 487,74 €
Spolufinancovanie 127 186,24 €
Spolufinacovanie žiadateľ 127 186,24 €
Spolufinancovanie partner 0,00 €