Vybudovanie bioterapeutického zariadenia

Vybudovanie bioterapeutického zariadenia

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vybudovať bioterapeutické pracovisko v priestoroch Nemocnice Svätého Michala, a.s., Cesta na Červený most 1, v Bratislave, ktoré bude dlhodobo slúžiť pre výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich klinického využitia v podmienkach SR.

Podrobnosti

Nové bioterapeutické pracovisko bude vybudované pre výskum a vývoj nových bioterapeutických metód. Pracovisko bude rozdelené na jednotlivé pracoviská - larvoterapie; ichtyoterapie; hirudoterapie; apiterapie. Taktiež bude slúžiť na produkciu a udržiavanie niektorých bioterapeutických agens (napr. sterilné larvy, rybičky, pijavice, včely a ich produkty). Na pracovisku sa budú testovať jednotlivé terapeutické metodiky a následne zavádzať do klinickej praxe.

Bioterapeutické pracovisko bude vybudované v priestoroch Nemocnice Svätého Michala, a.s., Cesta na Červený most 1, v Bratislave. Na pracovisku sa vybudujú samostatne pracoviská larvoterapie, ichtyoterapie, hirudoterapie a apiterapie. Adaptácia priestorov bude zahŕňať nevyhnutnú rekonštrukciu a reorganizáciu interných priestorov. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať čiastočnú prestavbu interných priečok, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu elektroinštalácie, odpadov a vodoinštalácie tak, aby sa dosiahlo optimálne štruktúrovanie budovy. Rekonštrukčné práce budú zahŕňať i zateplenie budovy. Prebudovaný pavilón pre výskum, vývoj a štandardizáciu bioterapií bude pozostávať z laboratórií, odborných miestností pre realizáciu výskumu a pozorovaní a zázemia pre pracovisko.

Upravené bioterapeutické zariadenie bude obsahovať: