Realizačný plán

Popis...

Prehľad aktivít

Aktivita 1.1

Komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov
Obdobie:

Aktivita 1.2

Vývoj nových technológií pre produkciu bioterapeutických organizmov
Obdobie:

Aktivita 2.1

Vybudovanie bioterapeutického zariadenia
Obdobie:

Aktivita 2.2

Diseminácia dosiahnutých výsledkov
Obdobie:

Podporné aktivity