Rozpočet projektu

Popis
Rozpočet projektu ITMS 26220220030
Celkové oprávnené výdavky 1 463 242,70 €
Oprávnené výdavky žiadateľ 819 398,30 €
Oprávnené výdavky partner 643 844,40 €
Celková výška NFP 1 299 363,04 €
Výška NPP žiadateľ 655 518,64 €
Výška NFP partner 643 844,40 €
Spolufinancovanie 163 879,66 €
Spolufinacovanie žiadateľ 163 879,66 €
Spolufinancovanie partner 0,00 €