Ciele projektu

Popis

Cieľ projektu

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe rôznych závažných ochorení

Špecifický cieľ 1

Komplexný výskum a vývoj nových bioterapeutických postupov a vývoj nových technológií produkcie bioterapeutických organizmov.

Špecifický cieľ 2

Vybudovanie bioterapeutického zariadenia a diseminácia dosiahnutých výsledkov.